Klijent

ATV S.p.A. je privatna kompanija osnovana u februaru 2006. godine sa misijom da služi energetskoj industriji sa tehnologijom za kontrolu procesa visokog kvaliteta. Kompanija se nalazi u gradu Colico, 100km severno od Milana na istočnoj obali jezera Komo. ATV-om rukovodi tim dinamičnih i iskusnih inžinjera sa velikim iskustvom u projektovanju i proizvodnji proizvoda.
Kompanija je ostvarila velike R&D mogućnosti sa posvećenim objektima koji podržavaju razvoj novih tehnologija u kontroli toka aplikacija i specijalno poručenih proizvoda.
ATV nudi kupcima partnerski pristup koji je posebno bitan u trenutnoj situaciji na tržištu sa projektima koji se brzo odvijaju.
Obezbeđuje kontrolu protoka rešenja čak i za najteže zahteve Oil&Gas-a, uzvodnu i nizvodnu industriju, prenos nafte i gasa, elektroprivredu (konvencionalnu i nuklearnu).

Potrebe

26aRast poslovanja i kao posledica toga, porast obima podataka i složenost poslovnih procesa, pored potrebe za širom funkcionalom pokrivenošću, naročito u oblasti planiranja i proizvodnje po ugovoru, doveli su do toga da menadzment ATV-a potraži novo ERP rešenje. Kompanija je imala situaciju podeljene informacije i više nije bila u stanju da adekvatno podrži poslovne potrebe. Novi ERP će ponuditi napredne funkcije u okviru planiranja, posebno integrisan menadzment sistem planske proizvodnje sa popunjenim kapacitetima, s’ obzirom na usvajanje ATV modela proizvodnje sa značajnim uključivanjem treće strane dobavljača, čak i integraciju proizvodnje u eksterni fabrički nalog, kako bi se obezbedio najviši kvalitet i fleksibilnost našim kupcima. Tokom selekcije softvera sa vodećim međunarodnim ERP softverima, izabran je Microsoft Dynamics AX, koji je u stanju da u potpunosti zadovolji specifičnost ATV-a u upravljanju ugovorima i projektima, a takođe nudi napredne kontrole i upravljanje kvalitetom. Tokom selekcije softvera, MHT je pokazao pouzdanost i iskustvo kao kvalifikovani partner o ERP rešenju i industrijskom sektoru ATV-a. Još jedna potreba kompanije bila je promena o informacijama koje se odnose na upravljanje troškovima obezbeđujući menadzmentu pravovremene i precizne informacije na energetskom tržištu koje je veoma nestalno i nestabilno.

Rešenje

Kompanija i partneri MHT-a su odlučili da posebnu pažnju posvete fazi dizajna rešenja, prolazeći prototip razvoja, kao “model” koji bi doneo najbolju odluku za vašu postavku. Zahvaljujući ovom pristupu, razvili su strategiju projekta u tri faze.

Prva faza uključuje kompletnu zamenu sistemskog “nasleđa”, usvajanje trezorskog sistema i razvoj i postavljanje svih naprednih funkcija podugovaranja (sa usvajanjem Tpm.AX, MHT dodatka); ključni faktor za uspešan go-live bio je posebna pažnja posvećena premeštanju celog backlog naloga. Ovaj pristup ga je učinio linearnim i jednostavnim za prelazak iz starog u novi informacioni sistem.

Druga faza je obuhvatala izazovnu implementaciju u oblasti planiranja, programiranja i planske proizvodnje, u cilju povećanja i poboljšanja kako bi Microsoft Dynamics AX zadovoljio specifične potrebe ATV-a koje treba da upravljaju velikim brojem istovremeno aktivnih proizvodnih naloga sa trajanjem od nekoliko meseci. Osim toga, menadzment i ispravna identifikacija uskih grla u proizvodnji omogućavaju ATV-u da preduzme mere na vreme i zadovolji potrebe klijenta i blagovremeno pripremi taktičku i stratešku popravku.

Treća faza, još uvek traje, će upotpuniti pokrivenost rešenja na različitim oblastima kao što su upravljanje kvalitetom, upravljanje procesima i proizvodnja neusklađenog upravljanja projektom. Konkretno, uzeće se u obzir mogućnost da se uvedu ograničeni rasporedi koji se odnose na neusklađenu fazu i mogućnost da se potpuno sinhronizuju operacije proizvidnje i testiranja, sa rasporedom tehničara i klijentskih inspektora tokom test faze i konačnih odobrenja.

Pogodnosti

Implementacija Microsoft Dynamics AX-a je poboljšala proizvodne procese i podizvođaštvo, omogućavajući napredno upravljanje proizvodnim fazama, uz mogućnost uključivanja više trećih lica u istoj fazi, pružajući veću vidljivost poslovnih podataka i samim tim veću brzinu akcije i reakcije. Sa ovim urednim i dostižnim informacijama o aktivnostima različitih poslovnih oblasti, koje su sada integrisane i odmah konsultovane od strane, ATV menadzmenta, razmišljajući o promenama koje poboljšavaju performanse, posebno u oblasti proizvodnje.

ATV i MHT su postigli pravo profesionalno partnerstvo gde će zajednički transfer “know-how“ imati strateške prednosti u bliskoj budućnosti.