Klijent

Već preko 30 godina Dellas proizvodi dijamantske alate, dobijene sitrovanjem, za sečenje i obradu kamena, mermera, aglomerata, granita i kamena-kao materijala.
Od 1982.godine ima sedište i fabriku u visokoj Valpenteni, u blizini Verone. Danas ima stotinu zaposlenih i promet oko 20 miliona. Stalna posvećenost i strast za istrživanja, testiranja, automatizaciju proizvodnih procesa, fokusirajući se na kvalitet, doprineli su tome da s’ godinama dobiju prestižna tržišta šireći svoje aktivnosti sve više.

Ukoliko želite da znate celu Dellas istoriju, preuzmite ovde

Potrebe

Dellas je bio u potrazi za velikim ERP sistemom kako bi podržao potrebe razvoja, posebno na međunarodnom tržištu. Fokus je bila potreba za racionalizacijom tehničkih podataka proizvoda: upravljanje “receptima“ PCD segmentima i prilagodljivim sastavom prodatih alata. Takođe, važna je bila potreba za bolje kontrolisanje proizvodnje i planiranje snabdevanja i proizvodnje putem strogog MRP sistema. Na kraju, smatramo da su komercijalne potrebe društva: prodajna oblast je obeležena ne samo konfiguracijom proizvoda, takođe i upravljanjem određenim ugovorima sa kupcima. Upravljanje distributivnom mrežom agenata su otkrivene potrebe za CRM-om i Enterprise portalom.

Rešenje

Jednostavan i efikasan odgovor na sve ove potrebe pronađen je u Microsoft Dynamics AX-u. Implementacija je omogućila da se dobije integrisani proces upravljanja i obezbeđivanje jedinstvenosti korporativnih podataka. Poslovna upotreba novih karakteristika Microsoft Dynamics Ax-a, sa izborom da se sačuva koliko je moguće upotreba standardnih funkcija, ograničila je minimalni broj prilagođavanja i dozvolila, za kraći vremenski period, izgradnju novog informacionog sistema. Tehnički podaci za proizvodnju dijamantskih segmenata dobijenih procesom sinterovanja, kao kamen temeljac za kompaniju, našao je svoje pravo mesto u specifikaciji materijala i Microsoft Dynamics AX ciklusima, i da reši problem podesivosti dijamantskih alata koji su široko upotrebljavani od strane proizvodnog konfiguratora. Drugi aspekti proizvodne kvalifikacije realizacije su bili implementacija Shop Floor Control-e i upravljanje ugovorima sa klijentima.

Pogodnosti

Racionalizacija konfiguracije proizvoda dozvoljava optimizaciju podataka i bolje upravljanje “receptima“ dijamantskih segmenata. Posebno, konfigurator proizvoda, bazni modul ERP-a sa velikim potencijalom, je prevazišao uvek kritičnu situaciju dozvoljavajući da se automatski kreiraju specifikacije materijala i ciklusa alata i upravlja njima potpuno, integrisano sa planiranjem i napretkom proizvodnje. Zahvaljujući novom Microsoft-ovom ERP, menadzment kompanije sada može imati potpunu predstavu situacije u poslovanju: tokovi proizvodnje u konzistentnim prodajama, automatski optimizujući unošenje zahteva i narudzbina, i prepoznavanje troškova proizvodnje je pravovremeno i precizno. Konačno, automatizacija ugovora sa kljientima čini odvijanje važnih poslovnih procesa jednostavnim za upotrebu, sigurnim i kontrolisanim.