WELCOME TO

DIGITAL INNOVATION PARTNER

DIGITAL INNOVATION PARTNER

MHT podržava kompanije koje preduzimaju digitalne inovacije, pružajući razvojne predloge, upravljanje i konsalting u implementaciji i podršku projektima u održavanju i razvoju sistema. Zahvaljujući stručnosti u poslovnim osnovama, orijentaciji na rezultate, kontinuirano ažuriranje u naprednim tehnologijama i jaka internacionalna projekcija, MHT pomaže klijentima da se razvijaju, izvršavajući proces transformacije efektivno i efikasno.

Najbolji saradnik za razvoj vašeg poslovanja sa Microsoft tehnologijama

Microsoft Dynamics 365

Nova Microsoft cloud platforma koja kombinuje CRM i ERP funkcionalnost na jednom jedinstvenom mestu, i integriše inteligentne poslovne aplikacije za zadovoljavanje potreba pojedinačnih profesionalnih uloga, funkcija i sektora.

BI & Data Science

Microsoft rešenja za Business Intelligence & Data Science zajedno čine najnaprednije tehnologije za pristup, obradu i razmenu informacija u okviru kompanije.

Sharepoint, Office 365 & More

Microsoft rešenja za Business Intelligence & Data Science zajedno čine najnaprednije tehnologije za pristup, obradu i razmenu informacija u okviru kompanije.

Naši rezultati

Porast i uspeh klijenata omogućili su neprekidni razvoj strukture koja je trenutno u stanju da ponudi savetodavne usluge i ICT podršku zahvaljujući timu od 200 osoba…

Godine ICT tržišta
Prihod u 2016
Sedišta
Resursi

MHT

MHT je lider u implementaciji Microsoft Dinamics 365 rešenja koje kombinuje funkcionalnost ERP, CRM, i integriše se sa Business Intelligence i Data Science rešenjima. Od februara 2014. godine on se pridružio Engineering Group-i.
Stalni fokus na inovacije i operativna i tehnološka znanja, metodološki pristup i ponudu globalne usluge na lokalu i na cloud-u, su sredstva MHT-a koja su omogućila da postane reper u digitalnoj evoluciji na poslovnom tržištu.
Rast i uspeh klijenata favorizovao je stalnu evoluciju strukture koja je sada u mogućnosti da ponudi savete i podršku poslovanju zahvaljujući timu od preko 210 osoba, raspoređenih na 9 lokacija.

MHT

Najbolji saradnik za razvoj vašeg poslovanja sa Microsoft tehnologijama

Naši klijenti

Neke firme koje su odabrale kompaniju MHT