MHT PRIPADA GRUPI

Engineering Group je italijanski lider u oblasti informacionih tehnologija sa više od 50 kancelarija u Italiji, Španiji, Belgiji, Nemačkoj, Srbiji, Latinskoj Americi (Brazilu i Argentini) i SAD-u. Sa oko 9.000 zaposlenih, grupa upravlja IT inicijativama u preko 20 zemalja širom sveta sa projektima iz različitih oblasti poslovanja: Industrija i usluge, telekomunikacije i komunalne usluge, finansije, javne uprave i zdravstvo. Radi na tržištu za outsourcing i cloud computing zahvaljujući integrisanoj mreži od 4 centra za obradu podataka koji se nalaze u Pont-Saint-Martin (AO), Torinu, Vićenci i Milanu, sa infrastrukturom usklađenom prema najboljim tehnološkim standardima, kvaliteta i bezbednosti. Grupa ima vodeću ulogu u istraživanju softvera, koordinaciju različitih nacionalnih i međunarodnih projekata putem mreže naučnih i univerzitetskih partnera širom Evrope.

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A