BI & Data Science su najmoćnija i najsvestranija rešenja na tržištu

Sa Microsoft Business Intelligence & Data Science rešenjima, pristup bitnim informacijama nikada nije bio tako napredan i pristupačan svima.

Najinovativniji alati na tržištu danas, su zapravo savršeno integrisani sa poznatim alatkama već široko rasprostranjenim u kompaniji, povećavaju produktivnost pojedinaca i timova. Istovremeno, zahvaljujući Microsoft-ovom fleksibilnom klaudu, baziranom na Azure i Office 365, troškovi infrastrukture će se svesti na minimum, povećati maksimum performanse i zadovoljstvo korisnika.

Cortana Intelligence Suite uključuje sve napredne alatke za analizu i upravljanje Big Data koje se mogu pretvoriti u inteligentne akcije.

Power BI je inovativni alat koji Vam omogućava da kreirate atraktivan, dinamičan dashboard, dostupan na bilo kom uređaju;

– Azure Machine Learning je potpuno klaud servis, za kreiranje, distribuiranje i deljenje predviđenih analitičkih rešenja, jedinstven po svojoj kompletnosti, jednostavnosti upotrebe i skalabilnosti.

Da saznate više o potencijalu Microsoft poslovne inteligencije i MHT ponudi, molimo Vas kontaktirajte nas.

Roberto Butinar, MHT Product Manager BI & Data Science, će odgovoriti na Vaša pitanja.

Pogodnosti Microsoft BI & Data Science rešenja

Microsoft rešenja za BI & Data Science Vam mogu pomoći u podršci strateških poslovnih odluka, kroz kombinaciju internih i eksternih podataka i njihove transformacije u korisne informacije unutar organizacije. Interaktivni dinamički prikazi i izveštaji dozvoljavaju Vam da pristupite na napredan i siguran način rezimeu dashboarda i detaljnim izveštajima, koji dozvoljavaju upravljanje optimizovanim poslovnim procesima zahvaljujući najinovativnijim analitičkim tehnikama.

LIDER NA TRŽIŠTU

Microsoft Business Intelligence & Data Science rešenja su prepoznata kao lideri na tržištu od strane vodećih analitičara i najvažnijih konsultantskih kompanija u oblasti.

Posebno, najnoviji Gartner Magic Quadrant daje Microsoft-u najvišu ocenu u poljima vizije i inovacija i prepoznaje njegovu ulogu kao lidera na tržištu.

INOVACIJE

Cortana Intelligence Suite uključuje najinovativnije Business Intelligence & Data Science tehnologije.

Bilo da su u pitanju interaktivni pregledi podataka iz tradicionalne baze podataka ili sa klauda (Power BI), analiza jezika i namera (Project Oxford), napredna i prediktivna statistika (Azure Machine Learning, Revolution Analytics), ili skladište i upravljanje Big Data (Azure Data Lake, Azure HD Insight, Azure SQL service), Microsoft je trenutno u vodećoj poziciji.

Cortana Intelligence Suite uključuje sve napredne alatke za analizu i upravljanje Big Data koje se mogu pretvoriti u inteligentne akcije
Cortana Intelligence Suite uključuje sve napredne alatke za analizu i upravljanje Big Data koje se mogu pretvoriti u inteligentne akcije

Svaki od ovih proizvoda se konstantno menja sa inovativnim pristupom i veoma efektivnim u pogledu prikupljanja povratnih informacija od korisnika koji sarađuju u stvaranju avangarde.

EVOLUCIJA POZNATIH ALATA

Inovativne tehnologije kao što su business intelligence aplikacije, Power BI i Azure Machine Learning izvorno su integrisane sa poznatim Microsoft alatima, proširujući njihove sposobnosti i poboljšavajući veštine već prisutne u kompaniji

Na primer, zahvaljujući integraciji sa Power BI, možete nastaviti da koristite alate kao što su Microsoft Excel, koristeći prednosti novih funkcionalnosti za analizu, siguran pristup i deljenje izveštaja i dashboard-ova. Čak i tradicionalne baze podataka kao što su SQL Server i Analysis Services, će biti poboljšani novim funkcionalnostima kao što su prediktivna analiza i izvorna integracija sa klaudom.

FLEKSIBILNI KLAUD

Klaud je jedna od najvećih prilika koje današnje kompanije mogu da iskoriste da ubrzaju svoju digitalnu transformaciju. Microsoft Business Intelligence i Data Science rešenja iskorišćavaju potencijal klauda i u isto vreme osiguravaju maksimalnu fleksibilnost u pristupu, uključujući na lokalu, u klaudu ili hibridnom klaudu.

Na primer, analitička i izveštajna rešenja sa Power BI će biti zasnovana na tradicionalnoj bazi podataka, a u isto vreme će biti lako vidljiva i deljiva kroz portal u klaudu powerbi.com, a bez potrebe da kompanija ima dodeljenu infrastrukturu za objavljivanje na web analizama i dashboard-ima.

Power BI je inovativni alat koji Vam omogućava da kreirate atraktivan, dinamičan dashboard, dostupan na bilo kom uređaju
Power BI je inovativni alat koji Vam omogućava da kreirate atraktivan, dinamičan dashboard, dostupan na bilo kom uređaju
INTEGRACIJA

Microsoft tehnologije za Business Intelligence i Data Science su dizajnirane da izvuku vrednost iz bilo kog sistema unutar ili izvan kompanije. Izvorna integracija sa ERP rešenjima Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics CRM sistem, nudi kompetitivnu prednost kompanijama koje žele da razviju svoj posao.

Kontaktirajte nas da otkrijete sve prednosti koje Microsoft BI i Data Science tehnologije, integrisane sa Microsoft Dynamics ERP i CRM rešenjima, mogu doprineti Vašem poslovanju.

Dodatna vrednost saradnje sa MHT

MHT je Gold Certified Microsoft Partner za Data Analytics, najprestižniji sertifikat prepoznat od strane Microsoft partnera koji posluju u ovoj oblasti.

MHT Gold Data Analytics

Zahvaljujući velikom poznavanju tehnologije i poslovnih procesa, MHT pruža podršku kompanijama u digitalnoj evoluciji njihovih kompanija kroz BI i Data Science projekte prihvatajući specifične metodologije, definišući najefikasnija rešenja za različite tipove industrija i za različite oblasti poslovanja.

MHT je takođe Research Partner 2016 of the Osservatory Business Intelligence and Big Data Politehničkog fakulteta u Milanu.