Microsoft Dynamics 365

Nova Microsoft cloud platforma koja kombinuje CRM i ERP funkcionalnost na jednom jedinstvenom mestu, i integriše inteligentne poslovne aplikacije za zadovoljavanje potreba pojedinačnih profesionalnih uloga, funkcija i sektora.

BI & Data Science

Microsoft rešenja za Business Intelligence & Data Science zajedno čine najnaprednije tehnologije za pristup, obradu i razmenu informacija u okviru kompanije.

Sharepoint, Office 365 & More

Microsoft rešenja za Business Intelligence & Data Science zajedno čine najnaprednije tehnologije za pristup, obradu i razmenu informacija u okviru kompanije.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX je u isto vreme moćno i lako ERP rešenje. Pruža preduzećima priliku da raspolažu sveobuhvatnim i kompletnim funkcijama za procese od proizvodnje do elektronskog poslovanja.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je rešenje za poslovno upravljanje koje nudi malim i srednjim preduzećima u fazi proširenja moćno i u isto vreme isplativo rešenje, koje se može prilagoditi posebnim potrebama preduzeća koja posluju u bilo kojem sektoru.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je potpuno integrisani sistem upravljanja odnosima s klijentima. Omogućava da se kreira i odredi jasan pregled podataka o klijentima od prvog kontakta pa do kupovine i do postprodajne faze.