PROFIL

REALIZUJEMO PROMENU KOJA GARANTUJE PRODUKTIVNOST

MHT je lider u implementaciji Microsoft Dinamics 365 rešenja koje kombinuje funkcionalnost ERP, CRM, i integriše se sa Business Intelligence i Data Science rešenjima. Od februara 2014. godine on se pridružio Engineering Group-i.
Stalni fokus na inovacije i operativna i tehnološka znanja, metodološki pristup i ponudu globalne usluge na lokalu i na cloud-u, su sredstva MHT-a koja su omogućila da postane reper u digitalnoj evoluciji na poslovnom tržištu.
Rast i uspeh klijenata favorizovao je stalnu evoluciju strukture koja je sada u mogućnosti da ponudi savete i podršku poslovanju zahvaljujući timu od preko 210 osoba, raspoređenih na 9 lokacija.

MISIJA

Kompanija MHT, partner Microsofta koja poznaje Gold ERP rešenja, čvrsto veruje u tehničku i funkcionalnu inovaciju suite Microsoft Dynamics i u tehnologiju koja je podržava, i totalno se usredsređuje na prilagodljivost rešenja ERP i CRM Microsoft rešenja različitim sadržajima preduzeća. Oduvek se brinula o globalnom zadovoljavanju klijenata s ciljem da stvori dugogodišnje partnerstvo; kompanija MHT spaja priznata funkcionalna i tehnička saznanja razvijena u Microsoft Dynamics oblasti s velikim projektnim iskustvima i asistencijom u vertialnim sektorima, koji se karakterišu i specifičnom posebnošću.

MHT i Microsoft imaju važno i trajno partnerstvo, koje je od bitnog značaja zbog izvrsnosti pruženih usluga klijentima Microsoft Dynamics. Ima mnogo zbivanja u kojima je ova kompanija bila učesnik, brojna su priznanja i nagrade koje je dobila u periodu dužem od 10 godina.
Već od 2006. godine kompanija MHT postala je Microsoft Dynamics AX Partner Launch Champion, odnosno jedan je od samo nekolicine partnera koje su laboratorije uključile u razvoj i testiranje novih verzija rešenja ERP kuće Redmond; treba priznati i stručnost kompanije MHT kao i veoma veliki broj projekata koje je ova kompanija uspešno završila.

Zahvaljujući poznavanju ERP tržišta i tehnologije, širokoj raspoloživosti lokalne podrške, čak i na jugu, kao i već stvorenim rešenjima, kompanija MHT je idealni parter za Microsoft Dynamics NAV, posebno za državna preduzeća koja hoće ERP rešenja koja su laka i jednostavna za korišćenje.
Na tržištima koja imaju veoma prefinjena komercijana rešenja, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, MHT ili Microsoft Dynamics CRM nudi široku i detaljnu sposobnost inovacije informacionog sistema koji podržavaju stare i nove tržišne procese, posebno u sektoru mode i maloprodaje.

PARTNERI

ToolsGroup
AXtension
Scalable
YAVEON
TARGIT
Porini Group

ToolsGroup predlaže novi pristup integrisanom planiranju koje je usmereno na Inventory Optimization i Distribution Planning, koji ima u vidu sigurnost tržišta i lanca nabave, i nudi jedno od najkompletnijih rešenja za planiranje potražnje i distribucije, optimiranje zaliha i lanca nabave. Ima sedišta ne samo u Italiji, već i u Francuskoj, Engleskoj, Španiji, Holandiji, Sjedinjenim američkih državama i Kanadi.

axtension_logo
AXtension optimira platformu Microsoft Dynamics AX s kompletnim, inovativnim i sigurnim rešenjima koja se savršeno integrišu u rešenje ERP Microsoft. Holandski parner s preko 20 godina iskustva, specijalizovao se u oblasti razvoja upravljanja velikim proizvodnim i drugim narudžbinama. Od 2002 AXtension projektuje i razvija add-on i vertikalna rešenja koja su standardizovana isključivo za Microsoft Dynamics AX.

Scalable Data Systems je partner VAR u Austriji i ISV u celom svetu za Microsoft Dynamics AX rešenje. Glavni cilj firme je proizvodnja, distribucija i upravljanje proizvodima Shift i Labour Management i Commodity Trading. ERP rešenje Scalable omogućava lakše poslovne procese sa savršeno integrisanim i efikasnim rešenjima. Kompanija MHT je odabrala Scalable za iskustvo i vertikalna rešenja koja su specijalizovana na tržištu žitarica.

yaveon-logoYAVEON Nemačka firma lider u razvoju rešenja za hemijsku, kozmetičku i farmaceutku industriju. MHT koristi Yaveon ProBatch, suite ERP rešenje razvijeno na platformi Microsoft Dynamics NAV koja upravlja poslovnim procesima malih i srednjih preduzeća koja proizvode i distribuiraju proizvode. Ovaj sistem pokriva čitav lanac vrednosti, uzimajući u obzir specifične potrebe klijenata, od prihvatanja narudžbine do slanja s naprednim sistemom za sve potrebe vezane za upravljanje proizvodnim procesima.

TARGIT_LOGO_1_PartnerTARGIT je tvorac TARGIT Decision Suita, poslovne inteligencije i analitičkih rešenja za sve poslovne korisnike i napravljen je za kompanije koje traže jedinstvenu platformu kako bi prilagodili potrebu za sveobuhvatnom poslovnom inteligencijom i analitikom u celoj kompaniji. TARGIT uzima podatke iz bilo kod izvora (internog ili eksternog), veličine, ili složenosti, čineći ga dostupnim za svakog zaposlenog, u svakoj ulozi, u svakoj industriji da analizira jednostavno i neprimetno.

porini
Engineering i MHT su potpisali sporazum sa Porini Group, jačajući potencijal MHT-a u svetu mode. Sporazum je potpisan u martu 2016. godine, proširio je MHT poslovnu ponudu na tekstilnu modu. Polje maloprodaje, zahvaljujući mogućnosti da prodaju Apparel paket. Tekstil Porini Group, baziran na Microsoft Dynamics AX specifičan je u svetu mode.

Organizacije i institucije

Unindustria Treviso
Confindustria Serbia
Fondazione CUOA
Džon Nezbit
ETF
Viser
Naučno-tehnološki park beograd

2410201315.21.35-UnindustriaTrevisoGruppiMerceologici
Od 2010. godine MHT je deo Unindustrie Treviso, asocijacije za predstavljanje industrijskih preduzeća u Trevizu. Tokom godina, posvećenost MHT-a je postepeno rasla, posebno u okviru tercijarne inovativne grupe proizvoda, zahvaljujući ulozi potpredsednika koju je preuzeo Franco Coin, CEO MHT-a.

LOGOconfindustria SERBIA
Već tri godine, MHT je deo Confindustria Serbia, asocijacije koja ima za cilj da promoviše, koordinira i predstavlja italijansko poslovanje u Srbiji kao i da podrži napore za promovisanje boljeg razumevanja mogućnosti trgovinske i ekonomske saradnje između dve zemlje.

CUOA
Početkom 2015. godine, MHT je postao jedan od članova koji podržavaju CUOA, prve poslovne škole na severo-istoku Italije, specijalizovane za profesionalne obuke i menadzment istraživanja. Upravo iz tog razloga, MHT je deo Finance CLUB i Lean Enterprise CLUB, izuzetnih mreža u poslovnoj školi. Pored toga, u protekle tri godine, MHT je deo ICT Forum asocijacije: fizičkog i virtuelnog mesta za sastanke, razgovore, razmenu ideja i iskustava.

MHT partner of Dzon Nesbit
Već 20 godina lider za trening u jugo-istočnoj Evropi, sa 11 fakulteta i 8 kapusa u većim gradovima Srbije, Džon Nezbit je prvi privatni Univerzitet u Beogradu, Srbiji. MHT je sklopio saradnju sa Univerzitetom radi inicijative u treningu studenata kompjuterskih nauka u istraživanju Microsoft Dynamics rešenja.


MHT sarađuje sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, akademskom institucijom sa bogatom istorijom, koja je osnovana 1894. godine. MHT sarađuje sa srpskim univerzitetom, za kurseve stručnog usavršavanja, nudeći studentima šansu da započnu praksu, ne samo u Srbiji već i u Italiji.


MHT je sklopio saradnju sa visokom školom strukovnih studija elektrotehnike i računarstva, srpskim institutom koji se fokusira na izvrsnu obuku u oblasti elektronike, inžinjerstva, telekomunikacija, informacionih tehnologija, sa svim inovativnim metodama.


Naučno-tehnološki park Beograd je novo tehnološko jezgro grada koje okuplja tehnološko-razvojne kompanije, domaće i strane i podstiče osnivanje start ap kompanija, stvarajući povoljno okruženje za razvoj inovativnosti, tehnološki razvoj i konkurentnost. NTP Beograd je osnovan u partnerstvu Vlade RS, Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, uz podršku Švajcarske Vlade u cilju stvaranja novog inovacionog ekosistema- dinamične i interaktivne zajednice koja spaja privredu i nauku.