Klijent

Ancorotti Cosmetics je vodeći proizvođač kozmetičkih proizvoda koji se bavi proizvodnjom proizvoda za treća lica njihove formulacije, uglavnom maskare. Linije sa formulacijom koja se ponavlja se stalno menjaju stvarajući nove proizvode koji prate trendove u šminkanju. Pored proizvodnje maskare, Ancorotti puni i pakuje svoje proizvode koristeći polu-automatske i ručne mašine. Tipovi prodaje objedinjuju, veleprodaju, maloprodaju i punu uslugu servisiranja.

Potrebe

Brzo širenje kompanije nametnulo je izbor međunarodnog i fleksibilnog sistema za upravljanje, prilagodljivog poslovnim procesima. Microsoft Dynamics NAV je bio već izabran u start-up kompaniji pokrivajući u početku osnovne računovodstvene i naplatne procese kako bi se proširio u okviru preduzeća koja pokrivaju sve poslovne procese. Upravljanje skladištem, upravljanje proizvodnjom, izrada računa i precizno određivanje cena proizvoda su ključni elementi za Ancorotti, koji donose stvarnu dodatu vrednost za usvajanje sistema upravljanja. U Microsoft Dynamics NAV-u je pronađen najkoherentniji odgovor od očekivanih. Kompanija je bila mlada i dinamična i imala je potrebu da brzo pristupi jednom efikasnom i efektivnom sistemu, ali iznad svega jednostavnim za korišćenje. Pored toga, procesi i procedure su bili već definisani i pomoć međunarodnog sistema je bila već usposrtavljena na tržištu koje poseduje unutar predefinisanih rešenja već predstavljenih jednu važnu pomoć za pokretanje.

Rešenje

Međutim, specifičnost tipa kompanije, je zahtevala prilagođavanje sistema za upravljanje, koje je trebalo da se izvrši brzo i sa razumnim troškovima za jedan start-up. Sa Microsoft Dynamics NAV-om bilo je moguće da se za kratko vreme sistem organizuje i pokrene, uključujući specifične karakteristike poslovnog modela kompanije. Procesi vezani za računovodstvo, nabavke, kao i prodaja su brzo implementirane zahvaljujući dodatku za specifične procese vezane za italijansku lokalizaciju proizvoda. Neka prilagođavanja vezana za proces nadmetanja i naloga za nabavku (identifikaciona kartica proizvoda) su brzo uvedena i pokrenuta. U sledećem koraku je odlučeno da se pokrenu ključni procesi za uspeh kompanije:

Proizvodnja: odeljenje za proizvodnju maskare i odeljenje za pakovanje su implementirana i pokrenuta logikom potpune automatizacije zapisa vezanih za brend i završetak proizvodnog procesa svake serije.
Merenje komponenata: merenje komponenata u proizvodnji je potpuno automatizovano kroz korišćenje PDA i mašina za merenje povezanih mrežom koja dozvoljava da se postigne potpuna automatizacija procesa i kontrola nad komponentama formule
Skladište: pokrenuto je potpuno upravljanje skladištem korišćenjem palmtop-a i upravljanjem troškovima za pripremu formule za početak proizvodnje
Poslovni nalog: Pokrenuto je potpuno upravljanje vezama između izdavalaca poslovnih naloga i upravljanja skladištima među podizvođačima

Pogodnosti

Kompanija je stekla detaljno znanje o stvarnim troškovima proizvoda koji je ključan za ovaj poslovni model, dajući trend margina za posao za treća lica. Ova pogodnost je realizovana pojednostavljanjem procesa i bržim upravljanjem informacijama koje moraju biti pružene sistemu. Za oba artikla kupljena za one proizvode za koje sistem detektuje sve komponente troškova i procenjenih troškova poslovanja je da ti porezi obezbeđuju osnove za komercijalne pregovore i kupovine. Automatsko upravljanje skladištem vam omogućava da lako upravljate svim transakcijama ažuriranja zaliha i dostupnošću. Automatizacija upravljanja kolskim vagama omogućava tačnost u potrošnji proizvoda koji se zapravo koriste u proizvodnji. Automatska kalkulacija vremena proizvodnog ciklusa omogućava tačnu procenu troškova proizvodnje. Jednostavnost i integracija procesa upravljanja kvalitetom je omogućila rešavanje problematičnih troškova od vitalnog značaja i obavezna za industriju. Sistem omogućava potpunu sledljivost proizvoda i vezu sa njihovim sertifikatima o kvalitetu za pokazivanje. Sa automatizacijom procesa ugovora o radu jasan je raspored ovih aktivnosti, situacija zaliha sa trećim licima i praćenje usklađenosti ugovornih uslova. U principu, usvajanje sistema i uvođenje automatskog pojednostavljanja procesa su doveli do boljih rezultata sa jednim brojem zaposlenih.